ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Medzinárodné finančné inštitúcie
Medzinárodné finančné inštitúcie sú finančné inštitúcie založené dvoma a viacerými štátmi, ktoré fungujú podľa medzinárodného práva. Ich akcionári sú väčšinou vlády. Medzinárodná finační inštitúcie majú výlučné postavenie na finančnom trhu.

Medzinárodné finančné inštitúciefinančné inštitúcie založené dvoma a viacerými štátmi, ktoré fungujú podľa medzinárodného práva. Ich Akcionári sú väčšinou vlády. Medzinárodné finančné inštitúcie majú výhradné postavenie na finančnom trhu.

Zameranie týchto inštitúcií je:

 • Rozvojové sociálne
 • Menový stabilizačný
 • Špecializované (transformačný …)

Funkcia týchto inštitúcií je:

 • Poskytovanie pôžičiek, dotácií
 • Špecifické činnosti dohľadu (makrofinančná stabilita)
 • Často tvorba štandardov, modelovanie politík, štrukturálnych reforiem, pravidiel

Medzi najvýznamnejšie patria:

 • Medzinárodný menový fond (International Monetary Fund) vznikol v roku 1947 ako pridružená organizácia OSN na základe potreby vytvoriť povojnový svetový ekonomický systém (pre podporu vzájomného obchodu, konvertibility mien a rozvoja vojnou zničených ekonomík). Každý člen prispieva do spoločnej pokladnice finančným obnosom (objem týchto poplatkov je pre každý štát určený na základe ekonomických ukazovateľov).
 • Svetová banka (World Bank Group) - zastrešujúca organizácia 5 inštitúcií (Medzinárodná banka pre obnovu a rozvoj - IBRD, Medzinárodná finančná korporácia - IFC, Medzinárodná asociácia pre rozvoj - IDA, Multilaterálna agentúra pre garanciu investícií - MIGA a Medzinárodné centrum urovnávania investičných sporov - ICSID). Každoročne vydáva “Správu o rozvoji sveta”.
 • Banka pre medzinárodné platby (BIS) - medzinárodná organizácia pre podporu medzinárodnej menovej a finančnej spolupráce, banka pre centrálne banky.
 • Európska investičná banka (EIB) - poskytuje dlhodobé pôžičky na kapitálové investície subjektom zo súkromného i verejného sektora, vrátane bánk, spolupracuje s inštitúciami EÚ.
 • Európska centrálna banka (ECB) - centrálna banka pre krajiny eurozóny, zodpovedá za výkon menovej politiky v eurozóne, nezávislá inštitúcia, hlavným cieľom je cenová stabilita.
 • Európska banka pre obnovu a rozvoj (EBOR) - od r 1991 pomáha krajinám strednej a východnej Európy pri budovaní trhového hospodárstva a demokracie.
 • Rozvojová banka Rady Európy (CEB) - prispieva na rozvoj sociálnych investičných programov

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace odvetvie / sektor:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 21.07.2016

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia