ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je McKinsey matice (GE matice)
McKinsey matice je analytická technika používaná k hodnoteniu postavenie organizácie v určitom odbore.

McKinsey matice (niekedy tiež nazývaná ako GE matice) je analytická technika používaná na hodnotenie postavenia organizácie, jej strategické obchodné jednotky alebo produktu v určitom odbore. Matica je konštruovaná nasledovne - na vodorovnej osi sú hodnotené konkurenčné prednosti (silné stránky) organizácie, na zvislej osi je hodnotená atraktivita odbore. Konkurenčné prednosti zahŕňajú tri stupne - slabé, stredné a silné. Atraktivita odbore tiež zahŕňa tri stupne - nízka, stredná a vysoká. Vzniká tak matica 3 × 3, teda o deviatich poliach.

Atraktivita odboru zahŕňa faktory ako:

 • Rast a veľkosť trhu
 • Kvalitu trhu
 • Ziskovosť odboru
 • Stabilitu predaja
 • Stabilitu cien
 • Náročnosť a dostupnosť vstupov
 • Hodnotenie mikroprostredia a makroprostredia

Konkurenčné prednosti zahŕňajú faktory typu:

 • Relatívny trhový podiel
 • Relatívna výrobná kapacita
 • Relatívny inovačný potenciál
 • Distribučné schopnosti
 • Marketingový potenciál, značka
 • Ziskovosť a jej porovnaní s priemerom odbore
 • Skúsenosť a schopnosti vedenia

Čiastkové faktory môžu byť zúžený aj rozšírené. Po ich zhodnotenie je určená výsledná pozícia organizácie a umiestnená do príslušného poľa matice.

Pre hodnotenie sú polia očíslované a zafarbená:

 • Pole 1, 2 a 4 znamená zelenú zónu pre investície, organizácia môže investovať.
 • Pole 3, 5 a 7 sú v oranžovej zóne, kedy je odporúčaná obozretnosť a skôr mierne investície.
 • Pole 6, 8, 9 sú v červenej zóne, odporúča sa útlm a ukončenie činnosti.

Ako využiť McKinsey matici v praxi?

McKinsley matice sa používa pre rozhodovaní, ako v budúcnosti postupovať v investovaní. Analýza pomocou matice sa nemusí vykonávať pre celú organizáciu, ale môže ísť o analýzu jednotlivých strategických obchodných jednotiek alebo výrobkových segmentov. Matica sa používa u kľúčových rozhodnutí, ktorá robí CEO a vrcholové vedenie organizácie.

Súvisiace pojmy a metódy:

súvisiace profesia:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 17.03.2016

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia