ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je McGregorová teória XY (McGregor's XY Theory)
McGregorová teória X a teória Y je teórie ľudského správania a motivácie v organizácii.

McGregorová teórie X a teória Y je teória ľudského správania a motivácie v organizácii, ktorá bola uverejnená v roku 1960 Douglasom McGregorom. Táto teória rozdeľuje pracovníkov a manažérov v organizácii do dvoch typických skupín podľa toho ako manažéri vedú svojich podriadených, respektíve ako sa podriadení správajú.

Charakteristika manažéra alebo pracovníka zodpovedajúce teóriu X:

 • Zamestnanec nerád pracuje a vyhýba sa prácu
 • Motivácia zamestnancov je založená na donucovacích faktoroch pomocou vonkajších stimulov (tresty, odmeňovanie)
 • Práca zamestnancov musí byť kontrolovaná
 • Zamestnanci sa vyhýbajú zodpovednosti
 • Zamestnanci sú radšej riadení a vedení, aby nemuseli mať zodpovednosť
 • Zamestnanci majú nechuť ku zmenám

Charakteristika manažéra alebo pracovníka zodpovedajúce teóriu Y:

 • Pre zamestnancov je práca rovnako prirodzenú aktivitou ako zábava či odpočinok
 • Zamestnanec rád prijíma samostatnosť a zodpovednosť a dokonca ju aktívne vyhľadáva
 • Zamestnanec sa plne stotožňuje s cieľmi organizácie a robí v súlade s nimi
 • Zamestnanec má dostatok sebadisciplíny a sebariadenia na plnenie cieľov organizácie
 • Zamestnanec preukazuje aktívne tvorivý a inovačný prístup k riešeniu úloh organizácie

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace vednej disciplíny:

Súvisiace osobnosti:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 25.08.2016

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia