ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je McClellandova teórie získaných potrieb (McClelland's Three Needs Theory)
McClellandova teória získaných potrieb (Need for Achievement, N-Ach), niekedy tiež Teória troch potrieb, alebo Teória naučených (osvojených) potrieb a patrí medzi teórie zaoberajúce sa motiváciou ľudí.

McClellandova teória získaných potrieb (Need for Achievement, N-Ach), niekedy tiež Teória troch potrieb, alebo Teória naučených (adoptovaných) potrieb patrí medzi teórie zaoberajúca sa motiváciou ľudí. Teóriu spravodlivosti zverejnil americký psychológ David McClelland v roku 1958. Teória nadväzuje na predchádzajúcu prácu, ktorú zverejnil psychológ Henry Murray. Je založená na tom, že motivácie človeka je ovplyvnená tromi druhmi potrieb.

  • Achievement motivation (n-ach) - potreba niečo dosiahnuť, ľudia majú potrebu niečo dokázať, predstihnúť ostatných a hľadajú uznanie
  • Authority / power motivation (n-pow) - potreba moci, títo ľudia majú potrebu vládnuť, ovplyvňovať ostatné a mať nad nimi moc
  • Affiliation motivation (n-affil) - potreba niekam patriť, ľudia majú potrebu byť súčasťou niečoho a chcú rozvíjať vzťahy a túžia po priateľstve

Každý človek má všetky tri potreby, záleží len na jeho vnútorných prioritách, ktorá potreba prevláda.

Ako využiť McClellandovu teorie získaných potrieb v praxi?

Teória získaných potrieb sa využije predovšetkým v medziľudskom rokovaní av nastavovaní motivačných faktorov konkrétnych ľudí. Každý človek by mal poznať svoje priority a sklony. Človeka, ktorý chce získať moc nie je možné napríklad motivovať dobrým kolektívom alebo pekným pracovným prostredím. On chce proste moc. Pri pracovnom pohovore je dôležité správne zaradiť uchádzača na miesto a odhadnú jeho mix potrieb.

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace vednej disciplíny:

Súvisiace osobnosti:

  • David McClelland
  • Henry Murray

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Ďalšie informácie a zdroje (Medzinárodná)
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 25.08.2016

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia