ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je MBO (Management by Objectives) - Riadenie podľa cieľov
Management by Objective - MBO - slovensky riadenia podľa cieľov navrhol Peter F. Drucker ako metódu založenú na stanovení a vzájomnom odsúhlasení cieľov a vyhodnocovanie úspešnosti ich dosahovaní. Realizátorom úlohy je umožnené rozhodnúť, aký spôsob dosiahnutia cieľa je najvhodnejšia. Jedná sa o prenesenie zodpovednosti za cieľ na realizátora.

Management by Objectives, skratka MBO, prekladá sa ako riadenia podľa cieľov, používa sa zvyčajne skratka MBO. Navrhol ju Peter F. Drucker ako metódu založenú na stanovení a vzájomnom odsúhlasení cieľov a vyhodnocovanie úspešnosti ich dosahovaní. Realizátorom úlohy je umožnené rozhodnúť, aký spôsob dosiahnutia cieľa je najvhodnejšia. Jedná sa o prenesenie zodpovednosti za cieľ na realizátora. Metóda je použiteľná prakticky vo všetkých oblastiach riadenia.

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace osobnosti:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 05.11.2015

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia