ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je MBA (Master of Business Administration)
MBA (Master of Business Administration) neprekladá sa a používa sa skratka MBA, niekedy tiež M.B.A., je vysokoškolský titul v odbore managementu.

MBA (Master of Business Administration) neprekladá sa a používa sa skratka MBA, niekedy tiež MBA, je vysokoškolský titul v odbore managementu pôvodom z anglosaských krajín (Veľká Británia a USA). V dnešnej dobe je však titul MBA vyučovaný v ďalších krajinách a ide asi o celosvetovo najrozšírenejší spôsob vzdelávania manažérov. Titul MBA sa uvádza za menom a koná sa v profesii manažérov o medzinárodne veľmi oceňovaný titul.

Titul MBA pochádza z anglosaských krajín, kde vysokoškolské štúdium má tradične dva stupne: bakalársky a magisterský (magister je anglicky master), druhá časť názvu vyjadruje odbor štúdia. V medzinárodnej klasifikácii vzdelanie ISCED 97 zodpovedá titul MBA stupni 5 Master (vyšší stupeň vysokoškolského štúdia).

Trochu iná situácia bola v kontinentálnej Európe, kde v čase zavádzania MBA štúdia bolo vysokoškolské štúdium jednostupňové. To najnižšie, s čím sa kontinentálne Európania mohli na MBA hlásiť, bol titul magistra a MBA štúdium sa tak v Európe vlastne stalo postgraduálnym štúdiom a zároveň súčasťou ďalšieho profesijného vzdelávania manažérov. A dodnes sa často chápe skôr ako súčasť celoživotného vzdelávania manažérov.

Cieľom programu MBA je doplnenie manažérske kvalifikácia a získanie kompetencií potrebných na manažérsku funkciu. Má dennú aj dištančnú formu. Podmienkou často býva niekoľkoročná prax, ale nie vždy. Nutnou podmienkou dnes je bakalársky titul (platí v Európe aj v USA).

Využitie MBA v praxi: Pre organizáciu je titul MBA u uchádzačov o manažérske pozície znakom kvalitného manažérskeho vzdelanie (ak je na kvalitnej škole).

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace odvetvie / sektor:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Ďalšie informácie a zdroje (Medzinárodná)
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 27.10.2016

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá