ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Kto je Max Weber
Max Weber rozlíšil tri typy panstva (moci): tradičné, charizmatická, legálne-racionálne. Iba tretí formu pokladá Weber vo "Wirtschaft und Gesellschaft" za správnu. Na základe myšlienky legálne-racionálne autority Weber navrhol model byrokracie ako jediný správny a racionálny spôsob riadenia veľkých organizácií.
Max-weber

Max Weber

Max Weber sa narodil 21. apríla 1864 v nemeckom Erfurte (Durínsko) a zomrel 14. júna 1920 v Mníchove v Bavorsku. Vyštudoval právo na Friedrich-Wilhelms-Universität zu Berlin (dnešný Humboldt-Universität zu Berlinublot), kde promoval v roku 1889. V roku 1892 sa habilitoval ako súkromný docent v odbore rímskej, nemecké a obchodné právo. V rámci svojej vedeckej práce sa venoval sociológiu, ekonómiu, práve a teológiu. V sociológii je dodnes počítaný medzi jej kľúčové predstaviteľa. Medzi jeho kľúčové diela patrí “Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalizmus” z roku 1904 (slovensky “Protestantská etika a duch kapitalizmu”) a nedokončené “Wirtschaft und Gesellschaft” vydanej posmrtne roku 1925 (slovensky “Ekonomika a spoločnosť”).

Z pohľadu manažmentu sú významné jeho myšlienky o panstva (o moci) - rozlišoval tri typy:

  • Tradičné - moc sa odvodzuje z tradície (v podnikaní napríklad rodinná firma).
  • Charizmatický - moc je založená na autorite vedúceho pracovníka (v podnikaní napríklad Henry Ford).
  • Legálne-racionálne - moc je založená na systéme formálnych a neosobných pravidiel (byrokratická organizácia).

Pouze Tretej formu pokladá Weber vo “Wirtschaft und Gesellschaft” za správnu. Na základe myšlienky legálne-racionálne autority Weber navrhol model byrokracie ako jediný správny a racionálny spôsob riadenia veľkých organizácií.

Základné rysy byrokracie podľa Webera sú:

  • Chod organizácia je založený na všeobecných a neosobných pravidlách
  • Kompetencie úradníkov sú jasne a pevne stanovené
  • Organizačná štruktúra a rozhodovaní sú založený na princípe hierarchie
  • Zamestnanci sú odborne preškolení vo všetkých pravidlách
  • Administratívne pracovníci sú oddelení od vlastníctva
  • Rozhodnutie a pravidlá sú vždy uchovávané v písomnej forme

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace vednej disciplíny:

predchádzajúca ďalšie
Ďalšie informácie a zdroje (Medzinárodná)
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 14.03.2016

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá