ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Matica Jacka Welcha (Jack Welch Matrix)
Matica Jacka Welcha je technikou riadenia ľudských zdrojov učenú pôvodne pre hodnotenie manažérov v spoločnosti GE (General Electic). Možno ju však použiť na hodnotenie všetkých pracovníkov organizácie.

Matice Jack Welch (Jack Welch Matrix) je technikou riadenie ľudských zdrojov určenú pôvodne pre hodnotenie manažérov v spoločnosti GE (General Electric). Možno ju však použiť na hodnotenie všetkých pracovníkov organizácie. Hodnotenie sa vykonáva v dvoch dimenziách:

  • Výsledky - sú hodnotené výsledky pracovníka, možno použiť rôzne metódy hodnotenia dosahovaných výsledkov - výsledky sú buď vyhovujúce alebo nevyhovujúce
  • Správanie - hodnotí sa správanie a konanie pracovníka, v prípade manažéra môžeme hovoriť o hodnotenie štýle riadenia (Jack Welch hovorí o súlade správaní manažéra s hodnotami organizácie) - výsledky sú opäť vyhovujúce alebo nevyhovujúce

Spojením oboch dimenzií vzniká nasledujúca matica:

+ +

vyhovujúce výsledky

vyhovujúce správanie

+ -

vyhovujúce výsledky

nevyhovujúce správanie

- +

nevyhovujúce výsledky

vyhovujúce správanie

- -

nevyhovujúce výsledky

nevyhovujúce správanie

Pre jednotlivé výsledky platia nasledujúce závery:

  • ++ Pracovník prešiel hodnotením úspešne a vyhovuje štandardom organizácie
  • +- Pracovník neprešiel hodnotením úspešne, v prípade mierne neuspokojivého správania dostáva priestor na nápravu, v prípade hrubo neuspokojivého správanie je prepustený
  • -+ Pracovník neprešiel hodnotením úspešne, v prípade mierne neuspokojivých výsledkov dostáva priestor na nápravu, v prípade neuspokojivých výsledkov je zvažované preradenie na inú pozíciu a ak sa opakujú hrubo neuspokojivé výsledky, je pracovník prepustený
  • Pracovník prešiel hodnotením úplne neúspešne a je prepustený

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace osobnosti:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 24.07.2015

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia