ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Matica BCG (Bostonská matice)
Bostonská matica pochádza od poradenskej firmy Boston Consulting Group (BCG), odtiaľ aj jej názov BCG matice alebo Bostonská matica. Používa sa pre hodnotenie portfólia produktov podniku. Jej podstatou je hodnotenie jednotlivých produktov, teda výrobkov alebo služieb podniku v dvoch dimenziách - miera rastu na trhu a podiel na trhu.

Matica BCG (BCG Matrix, Growth-share matrix, Bostonská matica) je metóda, ktorá pochádza od poradenskej firmy Boston Consulting Group (BCG), odtiaľ aj jej názov BCG matice alebo Bostonská matica. Používa sa pre hodnotenie portfólia produktov organizácie pri marketingovom a predajným plánovania. Jej podstatou je hodnotenie jednotlivých produktov, teda výrobkov alebo služieb podniku v dvoch dimenziách:

  • Miera rastu na trhu (rast trhu)
  • Podiel na trhu (trhovej pozície)

Kombináciou oboch dimenzií vzniká matice, do ktorej sa umiestňujú produkty z portfólia podniku:

 

Vysoký trhový podiel

Nízký trhový podiel

Vysoká miera rastu

Hviezdy

Otázníky

Nízká miera rastu

Dojné kravy

Biedni psi

Pre jednotlivé typy produktov platí:

  • Dojné kravy - nepotrebujú vysoké investície, sú základom ziskovosti firmy
  • Hviezdy - treba z nich urobiť dojné kravy, investovať do reklamy, čiastkových inovácií…
  • Otázniky - je potrebné ich rozdeliť, z nádejných urobiť dojné kravy (reklama, čiastkové inovácie …), ostatné eliminovať
  • Úbohí psi - utlmiť výrobu, stiahnuť z trhu

Využitie Bostonskej matice v praxi: BCG matice sa používa ako pre hodnotenie produktového portfólia, tak je možné ju využiť pre hodnotenie kľúčových obchodných jednotiek, napríklad divízií či jednotlivých spoločností veľké korporácie. Ako podiel, tak miera rastu sú však rovnako prenesene spojené s hodnotou produktov. Trhový podiel a rýchlosť jeho rastu sa v čase u produktov mení. Výrobca musí preto riadiť životný cyklus výrobku, poskytovateľ služieb musí riadiť životný cyklus služby. Výsledky analýzy BCG matica pomôžu organizácii určiť strategický plán celého portfólia produktov tak, aby každý z kvadrantov obsahoval produkty organizácie. Tie musia byť v kvadrantoch vyvážené tak, aby produkty v kvadrante dojných kráv umožnili financovanie ostatných produktov, ale s ohľadom na životný cyklus produktov je nutné mať v porftoliu firmy budúci potenciál v podobe hviezd a otáznikov. Na základe konkrétnej stratégie, situácie a dôvodov polohy jednotlivých svojich produktov v kvadrantoch potom organizácia musí rozhodnúť o svojej produktovej stratégii. Je vhodné doplniť model o tretej dimenzii a tou je ziskovosť daného výrobku či služby, ktorá môže byť buď vysoká, alebo nízka. Tak získame zo štvorca kocku. V jej rámci majú zmysel najmä tie kvadranty, ktoré zodpovedajú vysokej ziskovosti. Tiež je potrebné zvážiť, či existuje odôvodnený predpoklad vysokej ziskovosti produktov alebo služieb v budúcnosti.

BCG matica je v praxi veľmi používaná a jedná sa o jednu z najpraktickejších a na prezentovanie veľmi pochopiteľných analytických techník v organizácii. Má kľúčový význam pre stanovenie správnej produktovej stratégie každého podniku. Môže byť tiež vstupom do SWOT analýzy ako hodnotenie produktového portfólia.

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Ďalšie informácie a zdroje (Medzinárodná)
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 30.07.2015

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia