ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Maslowova pyramída potrieb (Maslow's Pyramid of Needs)
Maslowova pyramída potrieb, niekedy tiež iba Maslowova pyramída alebo Maslowova teória je hierarchia ľudských potrieb, ktorá sa využíva okrem iného pri motivácii ľudí v organizácii.

Maslowova pyramída potrieb, niekedy tiež len Maslowova pyramída alebo Maslowova teória je hierarchia ľudských potrieb, ktorá sa využíva okrem iného pri motiváciu ľudí v organizáciu. Pyramídu potrieb zostavil americký psychológ Abraham Maslow už v roku 1943.

Maslowova pyramída v praxi: Maslowova teória potrieb sa používa pri zostavovaní či pochopenie motivačných faktorov pracovníkov v organizáciu. Podľa nej tvoria ľudské potreby hierarchickú štruktúru - pyramídu, ktorá má základy postavené na potrebách D (D-Deficiency Needs) a chce dosiahnuť potrieb B (B-Being Values) s tým, že každý človek prirodzene najprv odstraňuje nedostatky v D-potrebách, aby mohol dosahovať svoj potenciál v oblasti B-potrieb. Inými slovami napríklad hladný človek určite nebude dosahovať veľkých pracovných výsledkov.

  • Fyziologické potreby (dýchanie, smäd, hlad, vylučovanie atď.)
  • Potreba bezpečia, istoty
  • Potreba lásky, prijatia, spolupatričnosti
  • Potreba uznania, úcty
  • Potreba sebarealizácie

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace vednej disciplíny:

Súvisiace osobnosti:

predchádzajúca ďalšie
Ďalšie informácie a zdroje (Medzinárodná)
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 30.08.2016

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia