ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Marketingový mix 3V (Marketing Mix 3V)
Marketingový mix 3V je metóda stanovenia produktovej stratégie a produktového portfólia.

Marketingový mix 3V je metóda stanovenia produktovej stratégie a produktového portfólia. Ide o alternatívne poňatie marketingového mixu, ktorého otcom je Nirmalya Kumar. Ten definoval marketingový mix na rozdiel od tradičného mixu 4P novo a netradične pomocou 3V takto:

 • Valued customer (hodnotný zákazník) - hľadanie odpovede na otázku: “Koho obsluhovať?”
 • Value Proposition (hodnotová ponuka) - hľadanie odpovede na otázku: “Čo ponúkať?”
 • Value network (hodnotová sieť) - hľadanie odpovede na otázku: “Ako ponúkať?”

Uvedené tri otázky zhruba zodpovedajú tradičným ekonomickým otázkam: “Čo, ako, pre koho?”.

Pre jednotlivé “V” odporúča profesor Kumar nasledujúce sady otázok:

 • Zákazník:

  • Kto sú zákazníci?
  • Existujú zákazníci nespokojní so súčasnou ponukou odvetví na trhu?
  • Existujú zákaznícke potreby, ktoré odvetvie neobsluhuje?
  • Ako je možné osloviť zákazníkov, ktorí necítia potrebu po produkte organizácie?
  • Kto je používateľ, kupujúci, platiaci, ovlivňovatel? Aké sú ich kritériá výberu?
  • Je cieľový segment dostatočne rozsiahly, aby bol ziskový?
 • Ponuka:

  • Aké hlavné potreby napĺňa ponuka organizácie?
  • Plní hodnotová ponuka potreby hodnotných zákazníkov?
  • Aké benefity organizácie skutočne poskytuje zákazníkom?
  • Je hodnotová ponuka organizácia dostatočne odlišná od konkurencie?
  • Majú hodnotová vyhlásenie organizácie reálnu oporu v jej produktoch?
  • Je positioning organizácie založený na atribútoch, ktoré obstoja v porovnaní s konkurenciou?
  • Nie je positioning príliš rozkošatený na to, aby mohol byť dôveryhodný?
 • Sieť:

  • Dokáže organizácie obsluhovať hodnotné zákazníkmi hodnotnou ponukou so ziskom?
  • Má organizácia schopnosti zodpovedajúce a nevyhnutné pre hodnotnú ponuku?
  • Ak ich nemá, kde alebo od koho ich môže získať? S kým sa dá spojiť?
  • Môže mať obsluhovanie nových zákazníkov negatívny dopad na existujúcich zákazníkov?
  • Ak áno, ako ho možno eliminovať?
  • Ktoré príliš nákladné položky hodnotovej ponuky je možné eliminovať, obmedziť alebo outsourcovať?
  • Aké sú výnosy z rozsahu hodnotové siete organizácie?
  • Je udržateľný rozsah hodnotové siete bez straty flexibility?
  • Ako sa hodnotová sieť organizácie odlišuje od zvyšku odvetvia?
  • Aký je bod zvratu organizácie?
  • Možno ho znížiť miernym obmedzením rozsahu hodnotovej siete?

Využitie marketingového mixu 3V v praxi: 3V mix možno použiť buď ako samostatnú alternatívu, alebo radšej ako doplnenie tradičného mixu 4P (či 4C). Tým získa organizácia lepší a komplexnejší pohľad na svoje marketingové aktivity.

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace osobnosti:

 • Nirmalya Kumar

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 01.05.2019

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia