ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Mapa procesov (Process Map)
Mapa procesov je prehľadné členenie všetkých procesov a činností v organizácii. Mapa procesov členia zvyčajne procesy podľa pridanej hodnoty v organizácii na hlavné procesy, riadiace procesy a podporné procesy.

Mapa procesov (Process map) je pojem používaný pre prehľadné členenie všetkých procesov a činností v organizácii, na rozdiel od procesného modelu, čo je pojem používaný pre detailný popis jedného konkrétneho procesu. Mapa procesov členia zvyčajne procesy podľa pridanej hodnoty v organizácii na:

Mapa procesov môže byť na konceptuálnej úrovni univerzálna, na úrovni detailné (logického, či fyzického popisu) sa obvykle nazýva ako referenčná procesná mapa alebo Referenčný procesný model.

Výhoda použitia mapy procesov pri analýze je rýchlejší priebeh. Praktické využitie mapy procesov je možné v oblastiach:

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 10.08.2016

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia