ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Manažment organizácie (Riadenie organizácie)
Manažment organizácie zahŕňa najmä nastavenie celého systému riadenia, hodnôt a pravidiel organizácie, nastavenie organizačnej štruktúry, riadenie zdrojov, procesov a výkonnosti. Je to oblasť prierezové, používajú sa v nej metódy strategického riadenia, metódy z oblasti kvality a riadenia efektívnosti a ďalšie.

“Manažment je preto tým, čo sa tradične nazývalo slobodným umením:, slobodným ‘preto, že sa zaoberá základnými kategóriami vedomostí, sebapoznania, múdrosti a vodcovských schopností,, umením’ preto, že ide o odbor praktický a aplikačnej. Manažéri čerpajú zo všetkých znalostí a poznatkov spoločenských vied - psychológie a filozofie, ekonómie a histórie, etiky - ale rovnako tak aj vied prírodných. Musia však tieto znalosti zamerať na efektívnosť a výsledky - na uzdravenie chorého pacienta, na výučbu študenta, na postavenie mosta, na vypracovanie a predaj počítačového programového vybavenia, ktoré bude optimálne pre svojho užívateľa.”

Peter Ferdinand Drucker

Riadenie organizácie (riadenie podniku, enterprise management) zahŕňa všetky aktivity od nastavenia celého systému riadenia, hodnôt a pravidiel organizácie, nastavenie organizačnej štruktúry, nastavenie a koordinácia stratégií a strategické riadenie až po bežnú dennú operatívu procesov a výkonnosti. Cieľom je komplexne podporovať celkové fungovanie organizácie. Je to oblasť prierezové, používajú sa v nej metódy strategického riadenia, metódy z oblasti kvality a riadenia efektívnosti a ďalšie.

Neoddeliteľnou súčasťou riadenia organizácie je jedna zo základných funkcií manažmentu - organizovanie. Každá organizácie nastavuje štruktúry, pravidlá a vzájomné vzťahy jednotlivých prvkov, ako sú ľudia, procesy, technológia alebo stratégie. Komplexné poňatie organizovanie používa prístupy architektúry organizácie. Sú to prístupy využívajúce pojem architektúra ako prirovnanie k architektonickému plánu mesta:

Pre riadenie organizácie v čase az hľadiska jej cieľov či organizovanie práce a ďalších zdrojov sa používajú metódy:

Základné manažérske funkcie používané pri riadení organizácie sú:

Analytické techniky používané pri riadení organizácie sú:

Štandardy a rámca v oblasti manažmentu alebo analýzy organizácií sú:

Súvisiace pojmy a metódy:

súvisiace profesia:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 21.01.2016

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia