ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo sú Manažérske zručnosti - kompetencie podľa Katza
Sociálna psychológ organizácie Robert L. Katz identifikoval tri okruhy manažérskych zručností: technické zručnosti, ľudské zručnosti, koncepčné zručnosti.

Sociálny psychológ organizácie Robert L. Katz sa v roku 1974 v článku “Skills of an Effective Administrator” v Harvard Business Review zamyslel nad vzťahom manažérskych zručností (kompetencií) a určitú hierarchickú úrovní manažmentu. Výsledkom bolo stanovenie troch okruhov manažérskych zručností a určenia, pre ktorú úroveň sú charakteristické:

  • Technické zručnosti - kompetencie dôležité najmä pre nižší manažment
  • Ľudské zručnosti - kompetencie potrebné pre všetky úrovne manažmentu
  • Koncepčné zručnosti - kompetencie ktoré majú zásadný význam najmä top management

Podobný spôsob stanovenia manažérskych zručností je definovaný v podobe tzv oka kompetencií ICB (IPMA Competence Baseline) v štandarde kompetencií projektového riadenia. Vzťah jednotlivých zručností k hierarchickým úrovniam riadenia ilustruje obrázok:

Ďalší obrázok ponúka prehľad ešte niekoľkých ďalších prístupov k manažérskym funkciám, rolám, úlohám a zručnostiam.

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace osobnosti:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 28.08.2015

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia