ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Manažérske účtovníctvo (Management accounting)
Manažérske účtovníctvo (Management accounting) - slúži na bezprostredne pre efektívne riadenie podniku a jeho vnútropodnikových útvarov (stredísk).

Manažérske účtovníctvo (Management accounting) - slúži bezprostredne pre efektívne riadenie podniku a jeho vnútropodnikových útvarov (stredísk). Nereguluje žiadnymi predpismi a je úplne dobrovoľné. Spolu s rozpočetnictvím tvorí interné účtovníctvo. Využíva údajov finančného účtovníctva, kalkulácií, operatívnej evidencie, štatistiky, používa štatistických, matematických ai metód a postupov.

Využitie manažérskeho účtovníctva v praxi: Manažérske účtovníctvo je účtovníctvo nákladov a výnosov orientované na rozhodovaní. Jeho predmetom sú nielen náklady, ale aj výnosy, popr. cash flow. Umožňuje riadenie a kontrolu (výstupy z manažerkého účtovníctva sa používajú pri controllingu - poskytuje podklady manažérom pre ich rozhodovanie. Je súčasťou manažérskeho informačného systému, ktorý je sám súčasťou celkového informačného systému podniku.

Súvisiace pojmy a metódy:

súvisiace profesia:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 05.05.2016

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia