ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Kto je Manažér (Manager)
Manažér v organizácii je človek zodpovedný za zverenú organizačnú jednotku alebo inak vymedzenú oblasť. Úlohou manažéra je riadiť, teda plánovať, viesť, organizovať, rozhodovať a kontrolovať ľudí, procesy a ďalšie zdroje vo zverenej zodpovednosti v organizácii.

Manažér v organizácii je človek zodpovedný za zverenú organizačnú jednotku alebo inak vymedzenú oblasť (napríklad projekt, alebo oblasť rizík). Úlohou manažéra je riadiť, teda plánovať, viesť, organizovať, rozhodovať a kontrolovať ľudí, procesy a ďalšie zdroja vo zverenej zodpovednosti v organizácii.

Podľa rozsahu zverenej zodpovednosti a postavenie v organizačnej štruktúre možno zhruba manažérov v líniovej organizačnej štruktúre rozdeliť na:

 • Vrcholové manažéry (tvoria tzv vrcholový manažment, top management, C-level) - rozsah ich zodpovednosti je na úrovni celej organizácie alebo podniku . Vrcholový manažér je tiež nazývaný ako riaditeľ. Patria sem najmä:

 • Manažérov strednej línie (tvoria tzv. stredný management, middle management) - rozsah ich zodpovednosti je na úrovni väčších organizačných jednotiek alebo určitej oblasti, ktorá ide naprieč organizáciou. Pre menšie organizácie platí pravidlo, že vrcholový manažment je tvorený iba riaditeľom spoločnosti a všetky ďalšie vyššie vymenované pozície riaditeľov sú na úrovni stredného manažmentu. Typicky je stredný manažment vo väčších organizáciách tvorený:

  • Vedúci úseku, vedúci útvaru, vedúci oddelenia - pre líniovú organizačnú štruktúru
  • Manažér kvality
  • Manažér rizík
  • Manažér bezpečnosti
  • Manažér vývoja
  • A ďalšie
 • Manažérov prvej línie - rozsah ich zodpovednosti je na úrovni najmenších organizačných jednotiek alebo zverenej oblasti. Príklady managementu prvej línie sú:

Okrem týchto líniových manažérov sú ešte ďalšie typy manažérov, ktorých zodpovednosť je tvorená inak. Napríklad štábny manažéri sú zodpovední za štábne útvary alebo projektoví manažéri sú zodpovední za projekt a sú typickí pre maticovú organizačnú štruktúru.

Každý manažér musí spĺňať primeranú úroveň manažérskych zručností a môže vystupovať vo viacerých manažérskych roliach.

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 21.05.2017

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá