ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Kto je a čo robí Manažér kvality (Quality Manager)
Manažér kvality (Quality Manager alebo Quality Assurance Manager), niekedy tiež manažér kvality je človek zodpovedný za riadenie a koordináciu kvality naprieč celou organizáciou.

Manažér kvality (Quality Manager alebo Quality Assurance Manager), niekedy tiež manažér akosti je človek zodpovedný za riadenie a koordináciu kvality naprieč celou organizáciou. Jeho zodpovednosťou je najmä vytvorenie politiky kvality a dosiahnutie stanovených cieľov kvality (akosti). Manažér kvality musí zabezpečiť, aby výrobky alebo služby, ktoré organizácia poskytuje, boli v súlade s vnútornými i vonkajšími požiadavky (požiadavky zákazníkov a súlad so štandardmi, normami a právnymi požiadavkami). Je zodpovedný za kvalitu vo všetkých jej fázach - definuje politiku kvality (stratégiu kvality), meria kvalitu, analyzuje, spracováva plány kvality, riadi a monitoruje dosiahnutie cieľov kvality, podporuje požiadavky zákazníkov vo vnútri organizácie, je zodpovedný za navrhovanie možností zlepšovanie systému riadenia kvality.

Zodpovednosť a pôsobenie manažéra kvality ide naprieč organizačnou štruktúrou - z hľadiska kvality tak môže riadiť ako líniových, tak projektových manažérov a zameriava sa na správne fungovanie celej organizácie, teda všetkých jej procesov a činností. Organizácia môže mať zavedenú aj úlohu manažéra kvality služieb alebo manažéra kvality výrobku - úloha týchto manažérov sú potom sústredené viac na kvalitu služieb a výrobkov s dôrazom na kvalitu vnímanú zákazníkom.

Manažér kvality koordinuje a rokuje s ostatnými manažérmi na všetkých stupňoch riadenia v organizácii.

Pozícia manažéra kvality a jeho zodpovednosti sú definované v štandardoch a normách kvality, najčastejšie v ISO 9001. Manažér kvality nebýva manažérom v pravom slova zmysle s vlastnou organizačnou jednotkou, spravidla je to zamestnanec organizácie, ktorý má stanovenú zodpovedajúcu právomoc a zodpovednosť za zavedenie systému riadenia kvality a jeho udržiavanie. Odborné kompetencie manažéra kvality sú sústredené na znalosť komplexných prístupov a metód kvality, ako sú SixSigma, TQM či prístupy Lean.

Uznávané systémy certifikáciou manažérov kvality (certifikácia osôb) vychádzajú z príslušných certifikačných autorít. Najznámejšie a svetovo najrozšírenejší a medzinárodne platné certifikácia manažérov kvality sú:

  • Európsky certifikát Manažéra kvality podľa EOQ: QM (Quality Manager), QSM (Quality Systems Manager)
  • Americký certifikát Manažéra kvality podľa ASQ: CMQ/OE (Manager of Quality/Organizational Excellence)

Okrem manažéra kvality existuje tiež audítor kvality.

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Ďalšie informácie a zdroje (Medzinárodná)
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 03.08.2015

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá