ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Preklad článku do požadovaného jazyka nebol ešte vytvorený.
Použite prosím preklad v inom jazyku alebo využite prekladača Google Translate, podľa tabuľky nižšie
Prvotný odkaz Pôvodný jazyk Preložené Google Translate
Manager dělá věci správně, leader dělá správnou věc! Ke komu máte blíže vy? Jste spíše manager nebo leader? cs Preložené z cs do sk