ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Makroekonómia
Makoekonomie je odbor ekonómia, ktorý sa zaoberá správaním ekonomiky ako celku.

Makroekonomie je odbor ekonómie, ktorý sa zaoberá správaním ekonomiky ako celku. Teda správaním vonkajšieho ekonomického prostredia, ktoré nás všetkých obklopuje. Naopak mikroekonómie sa zameriava na skúmanie trhov čiastkových subjektov - firiem či jednotlivcov a čiastkových trhov.

Makroekonomie v praxi: Makroekonomie sa sústreďuje na predpovede, trendy a vzájomné vzťahy agregátnych veličín, ako sú hrubý domáci produkt, miera zdanenia, ​​miera nezamestnanosti, inflácie / deflácie, hospodársky cyklus, štátne rozpočty, menové kurzy a ďalšie. Zaoberá sa tým, prečo niektoré trhy nefungujú uspokojivo a snaží sa nájsť riešenie týchto problémov.

Vzorce správania a vzájomnej vplyvy všetkých týchto veličín sú veľmi komplikované a nie sú jednoznačné. Preto existuje viac názorových makroekonomických smerov (škôl), ktoré sa vzájomne líšia vo vysvetľovaní súvislostí, príčin a dôsledkov makroekonomických javov na správanie ekonomiky ako celku. Medzi najznámejšie a najrozšírenejšie makroekonomické školy patrí:

  • Klasická ekonómia
  • Neoklasická ekonómia
  • Neokonzervatismus
  • Monetarismus
  • Keynesiánstvo
  • Neokeynesiánstvo a ďalšie.

Znalosti makroekonomických súvislostí pomáhajú organizáciám pri hodnotení okolitého sveta. Je to dôležité najmä pri rozhodovaní v oblasti marketingu a predaja a vôbec pri strategickom riadení firmy.

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace vednej disciplíny:

Súvisiace osobnosti:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 02.08.2016

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá