ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo sú Mäkké zručnosti (Soft skills)
Mäkké zručnosti (Soft skills) sú ľudské zručnosti v oblasti správania, sú tiež známe ako interpersonálne zručnosti.

Mäkké zručnosti (anglicky Soft skills) sú ľudské zručnosti v oblasti správania, sú tiež známe ako interpersonálne zručnosti. Sú to schopnosti ľudí komunikovať, spoločne pracovať, konať, riešiť konflikty, organizovať, rozhodovať a podobne. Majú vzťah k emočnú inteligenciu (EQ) Sú doplnkom k odborným zručnostiam tzv. tvrdým zručnostiam (Hard skills).

Mäkké zručnosti v praxi

Mäkké zručnosti sú viac vyžadované u manažérskych a obchodných profesií, menej dôležité sú u odborných a robotníckych profesií, kde sú viac zdôrazňované odborné zručnosti. Mäkké zručnosti sú neoddeliteľnou súčasťou požiadaviek firmy na pracovné miesto, teda požiadaviek na odbornú spôsobilosť (kompetentnosť) vykonávať určitú profesiu. Ich meranie je ťažšie ako u odborných zručností, ale možno ich počas prijímacieho konania tiež preveriť.

Každý človek má vrodené a rozvinuté nejaké mäkké zručnosti, schopnosti a osobnostné vlastnosti, ktoré ho predurčujú lepšie či horšie vykonávať určitú profesiu. Aj v prípade, že človek nemá vrodené mäkké zručnosti (nemá prirodzený talent), môže sa ich v priebehu života naučiť (samozrejme s určitým obmedzením). Tréning mäkkých zručností je pre úspech v niektorých profesií úplne zásadné. Človek, ktorý má viac rozvinuté mäkké vlastnosti má lepšie vzťahy s ľuďmi na pracovisku aj mimo neho.

Čo napríklad patrí medzi soft skills ?

 • Komunikačné zručnosti a schopnosti, komunikatívnosť - verbálne i neverbálne , písomné aj ústne , individuálne aj tímové
 • Vedenie tímu
 • Organizačné schopnosti a zručnosti
 • Vyjednávanie a riešenie konfliktov
 • Schopnosť nadväzovať a udržiavať kontakty
 • Strategické myslenie , koncepčné myslenie
 • Kreatívne myslenie , kreativita
 • predvídavosť
 • Odolnosť voči stresu
 • Asertívny rokovania , asertivita
 • Tímová spolupráca
 • Schopnosť sebareflexie
 • empatie
 • samostatnosť

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace vednej disciplíny:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 12.03.2016

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá