ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Lombardná úver (Lombard Loan)
Lombardný úver (Lombard Loan) je pojem, ktorý označuje krátkodobý úver zabezpečený hnuteľnú zástavou.

Lombardný úver (Lombard Loan) je pojem, ktorý označuje krátkodobý úver zabezpečený hnuteľnú zástavou (najmä cenné papiere, šperky, drahé kovy alebo práva).

Lombardné úver poskytujú:

  • Banky klientom - pri využití lombardního úveru banka preberá vec do zástavy a poskytuje klientovi úver, zvyčajne vo výške 2/3 - 3/4 hodnoty zálohu (zástavu banky zvyčajne sami oceňujú).
  • Centrálna banka komerčným bankám na krytie krátkodobého nedostatku likvidných prostriedkov bánk. V tomto prípade môžu byť ako zástava použité iba cenné papiere uvedené centrálnou bankou na lombardném zoznamu. Centrálna banka tento úver poskytuje za lombardnú sadzbu.

Využitie lombardního úveru v praxi: Lombardní úver môžu využiť podniky ku krátkodobému financovaniu. Veľkou výhodou je, že aktíva nie je nutné predávať, ale sú poskytnutá ako zástava.

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace odvetvie / sektor:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 16.08.2016

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia