ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Likvidita z cash flow
Likvidita z cash flow, je ukazovateľ, ktorý označuje schopnosť podniku splácať svoje splatné záväzky z vytvorených peňažných prostriedkov. Ukazovateľ je odvodený z ukazovateľov likvidity.

Likvidita z cash flow, zvyčajne sa nepoužíva skratka, je pojem, ktorý označuje schopnosť podniku splácať svoje splatné záväzky z vytvorených peňažných prostriedkov. Ukazovateľ je odvodený z ukazovateľov likvidity.

Výpočet:

Likvidita z cash flow = CF z prevádzkovej činnosti / krátkodobé záväzky

Ukazovateľ patrí medzi ukazovatele na báze cash flow.

Využitie ukazovatele v praxi: V podniku ho využíva napr CFO (finančný riaditeľ) vo finančnej analýze pri analýze pomerových ukazovateľov. Ukazovatele na báze cash flow sa snaží zachytiť varovné signály možných platobných ťažkostí a posúdiť vnútorný finančný potenciál firmy.

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace vednej disciplíny:

súvisiace profesia:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 31.08.2015

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia