ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Likvidita (Liquidity)
Likvidita (Liquidity) je ekonomický pojem, ktorý označuje schopnosť či možnosť predaja aktív (Assets) na finančnom trhu bez vplyvu na pokles ich ceny pri samotnom predaji.

Likvidita (Liquidity) je ekonomický pojem, ktorý označuje schopnosť či možnosť predaja aktív (majetku) na finančnom trhu bez vplyvu na pokles ich ceny pri predaji. Pojem likvidita tiež môže vyjadrovať schopnosť podniku premeniť svoje aktíva na peňažné prostriedky a s tými kryť včas, v požadovanej podobe a na požadovanom mieste všetky splatné záväzky.

Z hľadiska miery likvidity je postupnosť aktív nasledovné (od najviac likvidných):

Využitie likvidity v praxi: Riadenie likvidity aktív je jednou zo základných úloh každého finančného manažéra (CFO) najmä pri riadení cash flow organizácie. Každý ekonomický subjekt totiž musí mať dostatok primerane likvidných finančných zdrojov na uhradenie svojich záväzkov. Organizácia a najmä podniky používajú ukazovatele likvidity pre poznanie a vyjadrenie likvidity svojich aktív.

Súvisiace pojmy a metódy:

súvisiace profesia:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 14.01.2016

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia