ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Dohoda o spoločnom zámere (Letter of Intent)
Letter of Intent alebo Memorandum of Understanding je zmluvný dokument, ktorý predbežne vymedzuje obsah budúcej zmluvy medzi dvoma stranami.

Letter of Intent alebo Memorandum of Understanding (slovensky dohoda o spoločnom zámere, predbežné zmluvné dojednania alebo memorandum o porozumení, niekedy skratka LOI) je dokument, ktorý predbežne vymedzuje obsah budúcej zmluvy medzi dvoma stranami. Definuje základné podmienky pre uzavretie budúceho zmluvného vzťahu. Nemá podobu ani náležitosti zmluvy (nie je teda právne záväzný). Má podobu listu s popisom budúceho spoločného zámeru, na ktorého obsahu sa obe zúčastnené strany zhodli.

Na čo a kedy sa používa Letter of Intent v praxi?

Letter of Intent sa používa v počiatočnej fáze vyjednávania, kedy chcú strany získať čo najväčšie množstvo informácií, ale ešte nechcú alebo nemôžu spisovať zmluvu. Pomocou dohody sa tak spoločný zámer formálne vyjadrí, aby sa predišlo prípadným nedorozumeniam. Po spísaní nasleduje ďalšie vyjednávanie a prípadne i due dilligence, v rámci ktorej sa zisťujú ďalšie náležitosti zámeru.

Dohoda o zámere môže byť tiež napríklad vyžadovaná bankou alebo investorom v situáciách, kedy firma žiada o investíciu alebo úver. Letter of intent tak pokryje predbežné rokovania, kedy sa podnikateľský zámer ešte nedostal do fázy zmluvy. Letter of intent býva potom nasledovaný podnikateľským zámerom, prípadovou štúdiou, zmluvou o budúcej zmluve alebo NDA. Podobným dokumentom je Term Sheet, ktorý sa používa pri vyjednávaní o investíciu.

Letter of intent sa používa v obchode, investičných zámeroch a iných finančných obchodoch, predaji majetkových podielov, akcií, podielov, pri obchodnej spolupráci firiem alebo pri fúziách a akvizíciách v ranom štádiu vyjednávania.

Čo je obsahom dohodu o spoločnom zámere?

Predovšetkým musí popisovať, o čom rokovaní strany vedú a ďalší postup vyjednávania

  • Jasná identifikácia zmluvných strán dohody (väčšinou firiem)
  • Spísanie predmetu dohody a objasnenie kľúčových bodov dohody alebo spolupráce
  • Deklarácie ďalšieho postupu (napríklad vývoj niečoho, spolupráca, vyjednávanie o investíciu, o prepojení firiem apod.
  • Stanovenie toho, o čom budú strany dodržiavať mlčanlivosť
  • Deklarácia o rokovaniach v dobrej viere

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 19.09.2016

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá