ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Kto je a čo robí Lektor
Lektor je človek, ktorý vykonáva vzdelávanie.

Lektor je človek, ktorý vykonáva vzdelávanie. Lektor je profesia a je všeobecne chápaný ako profesionál vzdelávajú dospelých v ďalšom vzdelávaní. Postupom času stále viac dochádza k rozdeľovaniu lektorov na užšich špecialistov. Podľa metód vo výučbe, spôsobu práce lektora, jej zamerania sa môže nazývať lektorom, trénerom, tútorom, mentorom, koučom ai.

Využitie lektora v praxi: Organizácie využívajú lektorov pre vzdelávanie pracovníkov. Majú buď vlastné lektory alebo je najímajú formou služby (tzv. outsourcing) od špecializovaných vzdelávacích inštitúcií. Lektor uplatňuje rôzne metódy vzdelávania - môže vzdelávanie vykonávať priamo na pracovisku v rámci organizácie alebo môže vzdelávať nejakou formou on-line vzdelávanie (napríklad formou webináre)

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace odvetvie / sektor:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 03.08.2015

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá