ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Leasing
Leasing je druh finančné služby av podniku patrí medzi cudzie zdroje financovania. Jedná sa o nájom (prenájom) hmotných alebo nehmotných vecí a práv.

Leasing je druh finančné služby av podniku patrí medzi cudzie zdroje financovania. Jedná sa o dlhodobý alebo krátkodobý nájom (prenájom) hmotných alebo nehmotných vecí a práv. Poskytovateľ lízingu poskytuje za odplatu (alebo nepeňažné plnenie) nájomcovi právo danú vec užívať po dobu prenájmu.

Pre lízing je typické, že predmet lízingu je po celú dobu leasingu vo vlastníctve poskytovalo lízingu. Nájomca má právo iba daný predmet leasingu používať.

Základné druhy leasingu:

Poskytovateľom lízingu je zvyčajne Banka (Bank) alebo leasingová spoločnosť.

Hlavné výhody:

  • Nedochádza k veľkému jednorazovému výdavkami finančných prostriedkov
  • Lízingové platby sú daňovo uznateľným výdavkom (sú platbou za služby)

Hlavná nevýhoda:

  • Leasing je drahšie než jednorazové obstaranie majetku (pretože zahŕňa okrem ceny majetku aj zisk leasingovej spoločnosti)

Využitie leasing v praxi: Leasing využívajú podniky ako jednu z možností externého spôsobu financovania, predovšetkým z dôvodu prenesenia rizík na poskytovateľa lízingu a optimalizácia cash flow.

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace odvetvie / sektor:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 17.02.2016

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia