ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Leasing
Leasing je druh finančné služby av podniku patrí medzi cudzie zdroje financovania. Jedná sa o nájom (prenájom) hmotných alebo nehmotných vecí a práv.

Leasing je druh finančné služby av podniku patrí medzi cudzie zdroje financovania. Jedná sa o dlhodobý alebo krátkodobý nájom (prenájom) hmotných alebo nehmotných vecí a práv. Poskytovateľ lízingu poskytuje za odplatu (alebo nepeňažné plnenie) nájomcovi právo danú vec užívať po dobu prenájmu.

Pre lízing je typické, že predmet lízingu je po celú dobu leasingu vo vlastníctve poskytovalo lízingu. Nájomca má právo iba daný predmet leasingu používať.

Základné druhy leasingu:

Poskytovateľom lízingu je zvyčajne Banka (Bank) alebo leasingová spoločnosť.

Hlavné výhody:

  • Nedochádza k veľkému jednorazovému výdavkami finančných prostriedkov
  • Lízingové platby sú daňovo uznateľným výdavkom (sú platbou za služby)

Hlavná nevýhoda:

  • Leasing je drahšie než jednorazové obstaranie majetku (pretože zahŕňa okrem ceny majetku aj zisk leasingovej spoločnosti)

Využitie leasing v praxi: Leasing využívajú podniky ako jednu z možností externého spôsobu financovania, predovšetkým z dôvodu prenesenia rizík na poskytovateľa lízingu a optimalizácia cash flow.

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace odvetvie / sektor:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 17.02.2016

Komentáre

peter kewer pred 9 mesiaci

The inductive proximity sensor can be used to all kinds of sensor metallic targets only. The main components of the inductive proximity sensor are coil, oscillator, detector and the output circuit.
The coil generates the Nagano keiki Pressure sensor high frequency magnetic field in front of abs speed sensor the face. When the metallic target comes in this magnetic field it absorbs some of the energy. Hence the oscillator field is affected. This is detected by mazda 6 suction control valve . if the oscillation amplitude reaches a certain threshold value the output switches suction control valve .
The inductive proximity sensor works better with Speed Sensor ferromagnetic targets as they absorb more energy compare to non Ferromagnetic materials Pressure Sensor . Hence operating distance for sensor is more for Ferromagnetic targets.Suction Control Valve
NOX Sensor
Fuel pressure relief valve
Mass Air Flow Sensor

Pomohlo Vám to?
Hodnotenie:


Pre vstup do diskusie musíte byť prihlásený

Prihlásiť


Ľudia, ktora to vedia