ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Lafferova krivka (Laffer curve)
Lafferova krivka (Laffer Curve) je analytická technika, ktorá zobrazuje nelineárna závislosť daňového výnosu na miere zdanenia.

Lafferova krivka (Laffer Curve) je analytická technika, ktorá zobrazuje nelineárnu závislosť daňového výnosu na miere zdanenia.

Autorom Lafferova krivky je americký ekonóm Artur Laffer. Ak je miera zdanenia nulová, tiež daňový výnos je nulový. Rovnako ak je miera zdanenia 100%, daňový výnos je nulový, pretože nikto nebude pracovať. Lafferova krivka hovorí, že rastúca miera zdanenia vedie k tendenciu vyhýbanie sa daniam. Pri nízkych daniach sa ľuďom neoplatí riskovať daňový únik, avšak s rastúcou mierou zdanenia sa riskovať oplatí viac. Čím väčšia je výnos z daňového úniku, tým väčšie riziko je subjekt ochotný podstúpiť.

Ako miera zdanenia rastie, sú prírastky daňového výnosu štátu stále menšie. Vyššia miera zdanenia oslabuje ekonomickú výkonnosť, zvyšuje daňové úniky a vyvoláva únik kapitálu do zahraničia. Tým dochádza k poklesu daňového základu av dôsledku k poklesu odvádzaných daní.

Lafferova krivka má iný tvar v krátkom a iný v dlhom období. V krátkom období má vrchol (Lafferův bod) okolo 70% a zobrazuje ju nasledujúci obrázok. V krátkom období málokto dokáže rýchlo zareagovať, preto krátkodobo je pri vyššom zdanení možný vyšší daňový výnos. V dlhom období však dochádza k presunu firiem a ľudí preč zo zeme, presunu na čierny trh alebo aspoň k preferovaniu voľného času pred prácou.

Využitie Lafferovej krivky v praxi: V ekonómii sa používa na zobrazenie závislosti daňových príjmov na miere zdanenia.

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace vednej disciplíny:

Súvisiace osobnosti:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 16.03.2016

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia