ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Kvantitatívny prieskum trhu (Quantitative market research)
Kvantitatívny prieskum trhu je taký prieskum trhu, ktorý získava informácie od veľkého počtu ľudí (respondentov). Výsledkom sú je veľké množstvo dát, ktoré možno analyzovať a porovnávať.


Súvisiace pojmy a metódy:

  • CAWI (Computer Assisted Web Interview)
  • Kvalitatívny prieskum trhu (Qualitative Market Research)
  • Marketing
  • Metóda CAPI (Computer Assisted Personal Interviewing)
  • Metoda CATI (Computer Assisted Telefonic Interiew)
  • Metóda CLT (Central Location Test)
  • Prieskum a analýza trhu
  • Primárne dáta (Primary data)
  • Primárny výskum trhu (Primary Market Research)
  • Sekundárny výskum trhu (Secondary Market Research)

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 04.11.2016

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia