ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo sú Kvantitatívne dáta (Quantitative data)
Kvantitatívne dáta sú číselné charakteristiky, pomocou ktorých definujeme alebo meriame veci alebo javy. Niekedy sa používa pojem tvrdá dáta.

Kvantitatívne dáta sú číselné charakteristiky, pomocou ktorých definujeme alebo meriame veci alebo javy (napr. Cena, rozmery, váha, rýchlosť, náklady …). Niekedy sa používa pojem tvrdá dáta. Sú opakom kvalitatívnych dát.

Kvantitatívne dáta v praxi: Kvantitatívne dáta sú čokoľvek, čo môže byť vyjadrené ako číslo. Pomocou nich meriame alebo definujeme. Tvrdá dáta sú spravidla meraná (pomocou prístrojov alebo iných meradiel) alebo jasne a sú väčšinou objektívne a overiteľné iným spôsobom. Môžu nadobúdať absolútnych, ordinálnych, intervalových alebo pomerových hodnôt.

Sú používaná napríklad v rade metód kvantitatívneho výskumu na vyjadrenie jasných metrík. Môžu byť aj štatisticky vyhodnocovaná a ďalej spracúvať.

Z hľadiska ukladania v systémoch a databázach majú povahu väčšinou štruktúrovaných dát.

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace vednej disciplíny:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 16.08.2016

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia