ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo sú Kvalitatívne dáta (Qualitative data)
Kvalitatívne dáta sú nečíselné dáta pomocou ktorých popisujeme slovne kvalitu vecí a javov.

Kvalitatívne dáta (anglicky Qualitative data) sú nečíselná dáta pomocou ktorých popisujeme slovne (napr. Spokojnosť zákazníka, farbu, chuť, krásu). Popisujú kvalitu vecí a javov. Niekedy sa používa pojem mäkká dáta. Sú opakom kvantitatívnych dát.

Na čo sa používajú kvalitatívne dáta v praxi?

Pomocou kvalitatívnych (mäkkých) dát popisujeme vlastnosti, charakteristiku, pocity a ďalšie na rozdiel od kvantitatívnych dát, ktorými definujeme a meriame. Mäkká dáta môžu byť pozorovaná, nevyjadrujú sa ako čísla. Môžu ale nadobúdať nominálnych hodnôt, ako je pohlavie, farba).

Hoci sa nevyjadrujú ako čísla, môžu byť kvalitatívne dáta meraná a vyhodnocovaná. Sú používaná napríklad v rade metód kvalitatívneho výskumu na vyjadrenie subjektívne vnímanej kvality, pozorovanie - môžu byť teda v konkrétnych situáciách jasne zhodnocovaná (napríklad miera spokojnosti zákazníka so službami). Môžu byť aj štatisticky vyhodnocovaná a ďalej spracúvať.

Z hľadiska ukladania v systémoch a databázach majú povahu väčšinou neštruktúrovaných dát.

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace vednej disciplíny:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 22.01.2017

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia