ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Kvalita (akosť)
Kvalita (alebo tiež akosť) je pojem pre spravidla kladné vlastnosti výrobku alebo služby. Kvalitný výrobok alebo služba je v súlade s požiadavkami zákazníkov alebo štandardov.

Pojmy kvalita a akosť sú významovo a z hľadiska riadenia organizácií de-facto synonymá. V praxi sa pojem akosť najviac používa v oblasti výroby, v súvislosti s výrobky (kvalita výrobku). Pojem kvalita sa používa vo všetkých ostatných oblastiach riadenia organizácie a v sektoru služieb. Definíciou oboch výrazov je celá rada:

  • Joseph M. Juran definuje kvalitu ako “spôsobilosť na použitie”.
  • Philip B. Crosby definuje kvalitu ako “súlad s požiadavkami”.
  • Armand Vallin Feigenbaum definuje kvalitu takto: “Kvalita výrobkov je súhrn všetkých jeho konštrukčných a výrobno technických charakteristík, ktoré určujú úroveň, akú produkt naplní očakávania zákazníka.”
  • Norma ISO 9001 definuje kvalitu ako “Stupeň splnenia požiadaviek súborom obsiahnutých znakov”. Pričom požiadavky sú podľa normy očakávané (napr. zákazníkmi) alebo záväzné (napr. podľa normy).

Využitie pojmu kvalita (akosť) v praxi: Pojmy sa používajú na opis dobrých vlastností výrobku alebo služby. Z hľadiska riadenia je pojem kvalita spojený s takýmto systémom riadenia, ktorý vytvára kvalitné produkty (výrobky alebo služby), ktoré ocení zákazník alebo sú požadované nejakým štandardom alebo normou.

Súvisiace pojmy a metódy:

súvisiace profesia:

Súvisiace osobnosti:

Súvisiace oblasti riadenia:

Súvisiace software:

  • Softvér pre riadenie kvality (Quality Management Software)
predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 06.03.2017

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia