ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Kvalifikácia
Kvalifikácia je pojem používaný vv personalistike a riadenie ľudských zdrojov. Kvalifikácia je širší ako pojem vzdelanie. Vzdelanie je súčasť kvalifikácia (kvalifikácie môže byť napríklad prax). Kvalifikácia (z latinského qualis, aký, a facer, robiť) tak znamená ohodnotenie, posúdenia, prípadne určenie spôsobilosti. Kvalifikáciu môžeme tiež chápať ako formálne osvedčenie dosiahnutých výstupov z učenia.

Kvalifikácia je pojem používaný v personalistike a riadení ľudských zdrojov. Kvalifikácia je širší ako pojem vzdelanie. Vzdelanie je súčasť kvalifikácie (kvalifikácie môže byť napríklad prax). Kvalifikácia (z latinského qualis, aký, a facer, robiť) tak znamená ohodnotenie, posúdenia, prípadne zistenie spôsobilosti. Kvalifikáciu môžeme tiež chápať ako formálne osvedčenie dosiahnutých výstupov z učenie alebo vzdelávanie.

Využitie pojmu kvalifikácia v praxi: Pre organizácie sú požiadavky na kvalifikáciu pracovníkov jednou zo základných potrieb - každá pozícia (profesie) má určité požiadavky na kvalifikáciu a kompetencie pracovníka. Od nekvalifikovaných pracovníkov až po vysoko kvalifikovaných. Pracovníci si svoju kvalifikáciu buď prehlbujú (priebežné doplňovanie, udržiavanie a obnovovanie) alebo si ju zvyšujú (získanie novej kvalifikácie alebo jej podstatnej rozšírenie). Vysoký stupeň vzdelania a odbornej kvalifikácie je väčšinou spojený so získaním nejakého profesijného certifikátu.

Súvisiace pojmy a metódy:

súvisiace profesia:

Súvisiace odvetvie / sektor:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 16.09.2015

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia