ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Kultúra
Kultúra zahŕňa všetky kolektívne aj individuálne výtvory určitej ľudskej civilizácie.

Kultúra zahŕňa všetky kolektívne aj individuálne výtvory určitej ľudskej civilizácie. Kultúra je to, s čím sa človek nerodí, ale čo získava od predchádzajúcich generácií, čo ho počas života formuje a na čo sám väčšej či menšej miere podieľajú.

Určitá kultúra je charakteristická pre danú spoločnosť a je determinovaná civilizačným okruhom, národom, regiónom, náboženstvom či politickým alebo ekonomickým systémom av neposlednom rade aj historickým vývojom danej spoločnosti.

Kultúra zahŕňa:

  • Artefakty (Artifacts) - výtvory ľudskej práce
  • sociokultúrne regulatívy - spoločenské normy, hodnoty a kultúrne vzory
  • Inštitúcie - všeobecne uznávané a praktizované spôsoby jednania, správanie a riešenie problémov danej spoločnosti
  • Ideje - kognitívne systémy - politické, náboženské a iné ideologické prvky danej spoločnosti

Z hľadiska organizácie je kultúra významnou súčasťou jej okolitého prostredia, ktorá determinuje jej fungovanie a správanie jej pracovníkov. To platí, či už ide o kultúru danej civilizácie, daného národa, regiónu, náboženstva či politického systému ai.

Stretávanie, stretávaní aj vzájomné obohacovanie rôznych kultúr je hrozbou aj príležitosťou najmä pre globálne pôsobiace organizácie. To platí ako z hľadiska kultúry ich pracovníkov a klientov, tak aj kultúry ďalších záujmových skupín.

Špecifickým typom kultúry vo vzťahu k organizácii je organizačná kultúra (kultúra danej organizácie), niekedy tiež firemná kultúra.

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace vednej disciplíny:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 18.05.2016

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia