ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Krytie fixných platieb
Krytie fixných platieb, zvyčajne sa nepoužíva skratka, je pojem, ktorý označuje, či má podnik dostatočné príjmy použiteľné na úhradu záväzkov voči investorom a veriteľom.

Krytie fixných platieb, zvyčajne sa nepoužíva skratka, je pojem, ktorý označuje, či má podnik dostatočné príjmy použiteľné na úhradu záväzkov voči investorom a veriteľom. Ukazovateľ je modifikáciou ukazovatele CF úrokové krytie nákladov a je vhodné ho použiť, ak má podnik ďalšie fixné záväzky (lízingové platby, splátky dlhu, výplata prioritných dividend a ďalšie).

výpočet:

Krytie fixných platieb = CF z prevádzkovej činnosti Platené nákladové úroky × (1 - t) / Platené nákladové úroky × (1 - t) Lízingové splátky × (1 - t) + Umor + Preferenčné dividendy

kde:

Ukazovateľ patrí medzi ukazovatele na báze cash flow.

Využitie ukazovateľa krytie fixných platieb v praxi: V podniku ho využíva napr CFO (finančný riaditeľ) vo finančnej analýze pri analýze pomerových ukazovateľov . Ukazovatele na báze cash flow sa snaží zachytiť varovné signály možných platobných ťažkostí a posúdiť vnútorný finančný potenciál firmy.

Súvisiaci pojmy a metódy:

Súvisiace oblasti riadenia:

Súvisiace obory:

Súvisiace profesie:

Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 17.06.2013

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia