ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo sú Krúžky kvality
Krúžky kvality sú metódou riadenia kvality pochádzajúci z Japonska. Podstatou je vytváranie malých skupín o 5-11 členoch, ktorí sa v rámci svojho organizačného útvaru dlhodobo dobrovoľne zameriavajú na zlepšovanie kvality.

Krúžky kvality sú metódou riadenia kvality pochádzajúci z Japonska. Autorom konceptu je Kaoru Ishikawa v spolupráci s Japonskou úniou vedcov a inžinierov (Japanese Union of Scientists and Engineers - JUSE).

Podstatou je vytváranie malých skupín o 5-11 členoch, ktorí sa v rámci svojho organizačného útvaru dlhodobo dobrovoľne zameriavajú na zlepšovanie kvality.

Do krúžku sú prijímaní iba pracovníci s veľmi dobrými pracovnými výsledkami as vysokou disciplínou. Členstvo v krúžku je tak veľmi prestížnou záležitosťou. Krúžky sú všemožne podporované manažmentom a prijaté návrhy na zlepšenie sú uvádzané do praxe okamžite. Platí zásada, že ak niektoré návrhy vedenia neprijme, malo by členom krúžku zdôvodniť prečo.

Využití krúžkov kvality v praxi: Krúžky pôsobí motivačne, ovplyvňujú pracovný výkon, slúži sebarealizáciu a osobnému rozvoju svojich členov. Výrazne zvyšujú participáciu svojich členov na chode organizácie a zvyšujú pocit spolupatričnosti s organizáciou.

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Ďalšie informácie a zdroje (Medzinárodná)
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 29.10.2015

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia