ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Kríza (Crisis)
Kríza je označenie pre obdobie spôsobené negatívne udalostí, kedy sú významne ovplyvnené alebo ohrozené výsledky alebo dokonca existenciu organizácie.

Kríza je označenie pre obdobie spôsobené negatívne udalostí, kedy sú významne ovplyvnené alebo ohrozené výsledky alebo dokonca existencii organizácie. V dôsledku krízy môže dôjsť k významnému zhoršeniu a zmene fungovania organizácie, môže byť ohrozená jej existencie, životy jej zamestnancov, prípadne majetok a iné hodnoty. (Pozri krízové ​​riadenie). Kríza je spôsobená katastrofou alebo inú hrozbou - je to forma utrpeného rozsiahleho riziká, ktoré nastalo je nutné ho riešiť ex post, podľa konkrétnej situácie. Krízu zvyčajne predchádza Porucha, Môžu existovať rôzne krízy, napríklad:

  • Ekonomická kríza
  • Finančná kríza
  • Personálne kríza
  • Osobné kríza
  • Podniková kríza
  • Výrobné kríza

Kríza v praxi: Príčiny krízy z hľadiska organizácie môžu byť:

  • vnútorné príčiny krízy spôsobené napríklad nehodou alebo nevhodným riadením alebo rozhodovaním alebo situáciou, ktorú sa manažmentu nepodarilo zvládnuť. Vnútorným príčinám krízy možno predchádzať, napríklad vhodným riadením rizík) alebo
  • vonkajšie príčiny krízy - spôsobené napríklad prírodné katastrofou - vonkajšie príčiny nemožno priamo ovplyvniť, ale ich vplyvy možno znížiť pripravenosťou organizácie - napríklad plány, pripravenosťou krízového riadenia (napr. distaster recovery plan)

Kríza je môže prejaviť napr obmedzovaním výroby, poklesom zamestnanosti a miezd, likvidáciou podniku. Krízová situácia vždy predstavuje pre firmu stratu a jej nevhodné alebo žiadne riešenie môže viesť k zániku podniku, ale môže znamenať aj.

V prípade krízy nastupujú špeciálne metódy a režim riadenia.

Poznámka: Pojem krízy možno vzťahovať k akémukoľvek sociálnemu, ekonomickému, politickému či inému systému. Vždy ide o zvláštne, nestabilné a nebezpečné časové obdobie v jeho fungovania, ktoré môže spôsobiť jeho kolaps.

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 18.05.2016

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia