ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Kreativita (Creativity)
Kreativita (Creativity) patrí medzi základné psychologické kategórie v oblasti myslenia. Znamená tvorivosť, schopnosť hľadať nové myšlienky, nápady, riešiť problémy novým, neobvyklým spôsobom.

Kreativita (tvorivosť, creativity) je pojem, ktorý patrí medzi základné psychologické kategórie v oblasti myslenia. Tvorivosť znamená schopnosť hľadať nové myšlienky, nápady, riešiť problémy novým, neobvyklým spôsobom. Kreativita, ak je správne zameraná, môže viesť k inováciám.

Popredný odborník na túto problematiku, Todd I. Lubart vymedzuje nasledujúcich šesť faktorov kľúčových pre kreativitu:

  • Intelektuálne schopnosti - najmä schopnosť nazerať na problém z nového uhla, hodnotiť efektívnosť zvoleného spôsobu riešenia, hľadať neobvyklé súvislosti
  • Expertné vedomosti - prepracované kognitívne modely v danej oblasti, potrebné skúsenosti, odbornosť
  • Štýl myslenie - schopnosť myslieť globálne aj v detaile, riešiť celok i časti problému
  • Osobnostné rysy - tolerancia voči dvojznačnosti / mnohoznačnosti (schopnosť tolerovať rôzne možnosti vedľa seba), vytrvalosť, nekonformita, schopnosť obhajovať vlastný názor
  • Vnútorná motivácia - silné zameranie na riešenie problému, zaujatie pre vec, obľuba tvorivej činnosti, pozitívne postoja k tvorivej činnosti
  • Podporné prostredie - podpora rodiny, vzdelávacích inštitúcií, kultúra oceňujúcu kreativitu

Pri kreatívnom riešení problémov môže byť veľmi dôležité zabezpečiť riešiteľovi alebo riešiteľom dostatočný čas na potrebnú inkubačnú dobu.

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace vednej disciplíny:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 11.08.2016

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá