ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo sú KPI (Key Performance Indicators) - kľúčové ukazovatele výkonnosti
Ide o indikátory / ukazovatele / metriky výkonnosti priradené procesu, službe, organizačnému útvaru, celej organizácii, ktoré vyjadrujú požadovanú výkonnosť (kvalitu, efektívnosť alebo hospodárnosť).

Key Performance Indicators, skratka KPI. Možno prekladať ako kľúčové ukazovatele výkonnosti, alebo výkonové ukazovatele, zvyčajne sa používa skratka KPI.

Jedná sa pojem, ktorý označuje indikátory / ukazovatele / metriky výkonnosti priradené procesu, službe, organizačnému útvaru, celej organizácii. KPIs vyjadrujú požadovanú výkonnosť (kvalitu, efektívnosť alebo hospodárnosť). Používajú sa na všetkých úrovniach riadenie organizácie, najmä vo strategickom riadení, riadenia podľa cieľov a v riadenie služieb (SOM).

  • Ekonomické ukazovatele
  • Ukazovatele kvality
  • Ukazovatele výkonnosti procesov
  • Ukazovatele IT služieb
  • Ukazovatele zásob
  • Systém previazaných ukazovateľov (BSC)

KPIs podobne ako cieľa by mali spĺňať podmienky SMART.

Poznámka: V užšom význame sa vzťahujú len na procesy a sú vnímané ako doplnok ku KGI (Key Goal Indicators). Kým KPI merajú výkonnosť procesu, KGI meria, ako sa darí dosahovať cíle.

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 10.09.2015

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia