ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Korporácie (Corporation)
Korporácia (Corporation) je pojem pre obchodnú spoločnosť založenú podľa práva konkrétneho štátu, ktorá má samostatnú právnu subjektivitu oddelenú od svojich vlastníkov. Presný význam slova korporácie sa v jednotlivých štátoch (jurisdikciách) líši.

Korporácia (Corporation) je pojem pre obchodnú spoločnosť založenú podľa práva konkrétneho štátu, ktorá má samostatnú právnu subjektivitu oddelenú od svojich vlastníkov. Presný význam slova korporácie sa v jednotlivých štátoch (jurisdikciách) líši. Korporácia je najstarší druh právnickej osoby, ktorú poznalo už rímske právo.

Korporácia v praxi: Korporácia sa zakladá podľa práva príslušného štátu. Proces založenia (Incorporation) sa teda líši v jednotlivých štátoch, celý proces sa zvyčajne končí registráciou korporácie (zápis do registra obchodných spoločností). Spoločným rysom korporácií je oddelenie a obmedzení zodpovednosti vlastníkov (tzv. limited liability), podiely vlastníkov sú zvyčajne prevoditeľné. Väčšinou je podiel vlastníka zachytený formou akcií, existujú však aj iné spôsoby.

V americkej angličtine sa pojem korporácie používa pre označenie tých typov obchodných spoločností, u nich môže vlastník svoj ​​vlastnícky podiel previesť bez súhlasu ostatných vlastníkov. V britskej angličtine pojem sa korporácie používa sa pre obchodné spoločnosti (company), zahŕňa teda označenie všetkých spoločností.

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Ďalšie informácie a zdroje (Medzinárodná)
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 29.06.2016

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia