ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Koordinovanie (Coordination)
Koordinovanie patrí medzi kľúčové manažérske funkcie (funkcia manažmentu) a preto sa týka všetkých odborov a aspektov organizácie.

Koordinovanie (anglicky Coordination) patrí medzi kľúčové manažérske funkcie (funkcia manažmentu) a preto sa týka všetkých odborov a aspektov organizácie: Ekonomika a financie, Informatika, Kvalita, Ľudské zdroje, Logistika a doprava, Manažment organizácie, Marketing, Služby, Výroba.

Koordinovanie je podstatou práce manažérov, podobne ako ostatné manažérske funkcie. Niektorí autori ju priamo ako jednu z manažérskych funkcií vymenúvajú, iní chápu koordinovanie ako súčasť iných funkcií (väčšinou ako súčasť organizovanie). Niekedy sa udáva ako funkcia priebežná - je teda neustále vykonávaná. Potreba koordinovanie totiž vychádza z podstaty fungovania organizáciou alebo sociálnych skupín či sietí - každá organizovaná skupina ľudí potrebuje vzájomnú koordináciu, aby dosiahla svoje ciele. A koordinácie je na pleciach lídra skupiny či manažmentu organizácie.

+Co je podstatou koordinovania?

Podstatou koordinovania je zabezpečenie vecného, ​​finančného, ​​časového a prípadne priestorového súladu medzi jednotlivými cieľu podniku, jeho časťami, činnosťami a jednotlivými pracovníkmi. Koordinovanie prebieha na úrovni strategického riadenia prostredníctvom zdieľaných hodnôt, nastavených pravidiel, stratégie (najmä poslania, vízie a cieľov) av súlade s nimi, pomocou plánovania, ale aj na operatívnej úrovni ďalej prostredníctvom čiastkových plánov, porád a priameho vedenia ľudí formou osobného styku.

Koordinovanie je súčasťou všetkých stupňov riadenia a je dôležité ako v bežnom líniový manažment, tak aj v riadenie projektov.

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 30.01.2017

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia