ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Konzultovania (poradenskej)
Konzultovanie (Counselling) je metóda vzdelávania na pracovisku. Konzultant poskytuje ad-hoc - podľa potreby - konzultácie študujúcim podľa ich aktuálnych potrieb a podlle aktuálneho priebehu vzdelávacie akcie či programu.

Konzultovanie (Counselling) je metóda vzdelávanie na pracovisku. Konzultant poskytuje ad-hoc - podľa potreby - konzultácie študujúcim podľa ich aktuálnych potrieb a podľa aktuálneho priebehu vzdelávacie akcie či programu. Konzultácie sa používa ako doplnok samoštúdia a ako pomoc pre jeho organizáciu.

Konzultácie v praxi: Učící sa pracovník samostatne študuje danú látku a v prípade potreby sa môže kedykoľvek obrátiť na určeného konzultanta, ktorý poskytne pomoc aj spätnú väzbu.

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 21.10.2015

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia