ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Kontrola, riziká a dodržiavanie predpisov (GRC - Governance, Risk, and Compliance)
Kontrola, riziká a dodržiavanie predpisov (GRC - Governance, Risk, and Compliance) je súbor nástrojov a procesov e-Discovery, ktoré sa používajú vo chvíli, kedy sa očakáva právny prípad alebo je začaté súdne konanie.

Kontrola, riziká a dodržiavanie predpisov (GRC - Governance, Risk, and Compliance) je súbor nástrojov a procesov e-Discovery, ktoré sa používajú vo chvíli, kedy sa očakáva právny prípad alebo je začaté súdne konanie. Tieto nástroje a procesy sú však rovnako účinné aj v oblasti riadenie, rizík a dodržiavanie právnych predpisov, ktorých rešpektovanie je povinnosťou vlády i súkromného sektora.

Použitie GRC v praxi: V organizáciách je GRC zastrešujúci pojem zahŕňajúci prístup organizácie vo všetkých troch oblastiach. Jednotlivé oblasti sú čoraz viac integrované a zladené tak, aby sa zabránilo konfliktom a neefektívnosti. GRC zvyčajne zahŕňa činnosti ako je riadenie podnikov, podnikové riadenie rizík (ERM) a firemné dodržiavanie platných zákonov a predpisov.

Jednotlivé štáty by mohli ťažiť z používania nástrojov e-Discovery pri správe informácií, auditu a predovšetkým v súvislosti so svojimi protikorupčnými stratégiami. Najmä interné a externí audítori by mohli efektívnejšie použiť nástroje vo svojich audítorských postupoch pri odhaľovaní podvodov a úplatkárstva.

Veľký záujem o GRC bol zapálený v USA vďaka Sarbanes-Oxley Act (SOX) a vďaka nutnosti amerických firiem na burze správne implementovať a ovládať prvky SOX. V súčasnosti sa zameranie GRC posunulo aj na pridávanie hodnoty podniku prostredníctvom zlepšenia prevádzkového rozhodovaní a strategického plánovania.

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace oblasti riadenia:

Súvisiace software:

  • Softvér pre riadenie rizík, governance a zhody (Governance, Risk & Compliance softvér GRC)
predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 04.02.2018

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia