ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Kontokorentný úver (Overdraft loan)
Kontokorentný úver (Overdraft loan) je úver k bežnému bankovému účtu klienta, ktorý umožňuje opakovane prečerpať finančné prostriedky až do výšky povoleného (dohodnutého) úverového rámca.

Kontokorentný úver (anglicky Overdraft loan) je krátkodobý provozný úver poskytovaný bankou. Jedná sa o úver k bežnému bankovému účtu klienta, ktorý umožňuje opakovane prečerpať finančné prostriedky až do výšky povoleného (dohodnutého) úverového rámca. Úver je až do stanovenej výšky (úverového rámca) automaticky čerpaný pri výdavkoch z účtu, ktoré převyšuj jeho zostatok (vzniká “záporný zostatok”). Jedná sa o úver poskytovaný bez uvedenia účelu (bezúčelový).

Kontokorentný úver je poskytovaný v dvoch variantoch:

  • Zaistený debet - u tohto variantu je nutné zaistenie (ručí sa napríklad termínovaným vkladom v rovnakej alebo vyššej sume, ako je dohodnutý úverový rámec)
  • Nezaistený debet - bez istenia

Na čo sa využíva kontokorentný úver v praxi?

Kontokorentný úver využívajú podniky aj fyzické osoby, ponúka pohotovú finančnú rezervu v prípade neočakávaných výdavkov alebo pri náhodnom meškaniu príjmu. Výhodou je rýchly proces poskytnutia úveru.

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace odvetvie / sektor:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 05.03.2016

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia