ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Konkurencia
Konkurencia je proces stretu rôznych záujmov rôznych trhových subjektov na rôznych typoch trhov.

Konkurencia je pojem, ktorý označuje proces stretu rôznych ekonomických záujmov viacerých trhových subjektov (domácností, firiem, štátu) na rôznych typoch trhov (trh produktov - výrobkov a služieb, trh výrobných faktorov - pôdy, práce a kapitálu).

Subjekt už pôsobiace na trhu, alebo ešte len vstupujúci na trh chce realizovať svoje ekonomické záujmy aj na úkor iných ekonomických hráčov.

Ku konkurencii dochádza v týchto prípadoch:

  • Konkurencia na strane ponuky - každý subjekt formujúcej ponuku chce predať čo najdrahšie, aj na úkor ostatných
  • Konkurencia na strane dopytu - každý subjekt formujúcej dopyt chce nakúpiť čo najlacnejšie, aj na úkor ostatných
  • Konkurencia medzi ponukou a dopytom - konkurencia naprieč trhom - subjekty formujúcej ponuku chcú predať čo najdrahšie, subjekty formujúce dopyt chcú nakúpiť čo najlacnejšie

Konkurencia (konkurenčné prostredie) je jedným z predpokladov fungovania trhového hospodárstva.

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace vednej disciplíny:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 18.05.2016

Komentáre

peter kewer pred 11 mesiaci

The inductive proximity sensor can be used to all kinds of sensor metallic targets only. The main components of the inductive proximity sensor are coil, oscillator, detector and the output circuit.
The coil generates the Nagano keiki Pressure sensor high frequency magnetic field in front of abs speed sensor the face. When the metallic target comes in this magnetic field it absorbs some of the energy. Hence the oscillator field is affected. This is detected by mazda 6 suction control valve . if the oscillation amplitude reaches a certain threshold value the output switches suction control valve .
The inductive proximity sensor works better with Speed Sensor ferromagnetic targets as they absorb more energy compare to non Ferromagnetic materials Pressure Sensor . Hence operating distance for sensor is more for Ferromagnetic targets.Suction Control Valve
NOX Sensor
Fuel pressure relief valve
Mass Air Flow Sensor

Pomohlo Vám to?
Hodnotenie:


Pre vstup do diskusie musíte byť prihlásený

Prihlásiť


Ľudia, ktora to vedia