ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Konkurencia
Konkurencia je proces stretu rôznych záujmov rôznych trhových subjektov na rôznych typoch trhov.

Konkurencia je pojem, ktorý označuje proces stretu rôznych ekonomických záujmov viacerých trhových subjektov (domácností, firiem, štátu) na rôznych typoch trhov (trh produktov - výrobkov a služieb, trh výrobných faktorov - pôdy, práce a kapitálu).

Subjekt už pôsobiace na trhu, alebo ešte len vstupujúci na trh chce realizovať svoje ekonomické záujmy aj na úkor iných ekonomických hráčov.

Ku konkurencii dochádza v týchto prípadoch:

  • Konkurencia na strane ponuky - každý subjekt formujúcej ponuku chce predať čo najdrahšie, aj na úkor ostatných
  • Konkurencia na strane dopytu - každý subjekt formujúcej dopyt chce nakúpiť čo najlacnejšie, aj na úkor ostatných
  • Konkurencia medzi ponukou a dopytom - konkurencia naprieč trhom - subjekty formujúcej ponuku chcú predať čo najdrahšie, subjekty formujúce dopyt chcú nakúpiť čo najlacnejšie

Konkurencia (konkurenčné prostredie) je jedným z predpokladov fungovania trhového hospodárstva.

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace vednej disciplíny:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 18.05.2016

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia