ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Kompetencie
Kompetencie (možno v preklade používať tiež pojem spôsobilosť alebo schopnosť) znamená najčastejšie predpoklady či schopnosť vykonávať nejakú činnosť, situáciu či profesiu. Kompetencie teda znamená spôsobilosť zvládať určitú pracovnú pozíciu, vedieť ju vykonávať, byť v príslušnej oblasti kvalifikovaný, mať potrebné vedomosti a zručnosti.

Kompetencie (možno v preklade používať tiež pojem spôsobilosť alebo schopnosť) znamená najčastejšie predpoklady či schopnosť vykonávať nejakú činnosť, či profesiu. Kompetencie teda znamená spôsobilosť zvládať určitú pracovnú pozíciu, vedieť ju vykonávať, byť v príslušnej oblasti kvalifikovaný, mať potrebné vedomosti a zručnosti. Toto poňatie zdôrazňuje vnútornú kvalitu človeka, ktorá je výsledkom jeho rozvoja, viacmenej nezávislú na vonkajšom svete, ktorá mu umožňuje podať určitý (požadovaný, štandardné) výkon.

Ide vlastne o súbor požadovaných vlastnosti, skúsenosti, poznatkov, schopností, zručností, motivácie, postojov a osobnostných charakteristík pre danú činnosť alebo pozíciu. Ide teda o širší význam než pojem kvalifikácia, ktorý je viac zameraný na formálne osvedčenie dosiahnutých výstupov z učenia a vzdelávanie. Kompetencie oproti tomu obsahujú aj ďalšie osobnostné vlastnosti človeka.

Poznámka: V teórii práva sa niekedy používa rozdielny význam vykladajúcej pojem kompetencie ako rozsah právomocí

Využitie pojmu kompetencie v praxi: Pre organizácie sú požiadavky na kompetencie pracovníkov jednou zo základných potrieb - každá pracovná pozícia (profesia) má určité požiadavky na kompetencie a kvalifikáciu pracovníka. Pre definíciu alebo posúdenie kompetencií (kompetentností) je nutné použiť okrem zoznamu kvalifikácií tiež rozsah skúsenosti, vedomostí, schopností, zručností, postojov a osobnostných charakteristík.

Súvisiace pojmy a metódy:

súvisiace profesia:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 27.08.2015

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia