ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Kompetencie
Kompetencie (možno v preklade používať tiež pojem spôsobilosť alebo schopnosť) znamená najčastejšie predpoklady či schopnosť vykonávať nejakú činnosť, situáciu či profesiu. Kompetencie teda znamená spôsobilosť zvládať určitú pracovnú pozíciu, vedieť ju vykonávať, byť v príslušnej oblasti kvalifikovaný, mať potrebné vedomosti a zručnosti.

Kompetencie (možno v preklade používať tiež pojem spôsobilosť alebo schopnosť) znamená najčastejšie predpoklady či schopnosť vykonávať nejakú činnosť, či profesiu. Kompetencie teda znamená spôsobilosť zvládať určitú pracovnú pozíciu, vedieť ju vykonávať, byť v príslušnej oblasti kvalifikovaný, mať potrebné vedomosti a zručnosti. Toto poňatie zdôrazňuje vnútornú kvalitu človeka, ktorá je výsledkom jeho rozvoja, viacmenej nezávislú na vonkajšom svete, ktorá mu umožňuje podať určitý (požadovaný, štandardné) výkon.

Ide vlastne o súbor požadovaných vlastnosti, skúsenosti, poznatkov, schopností, zručností, motivácie, postojov a osobnostných charakteristík pre danú činnosť alebo pozíciu. Ide teda o širší význam než pojem kvalifikácia, ktorý je viac zameraný na formálne osvedčenie dosiahnutých výstupov z učenia a vzdelávanie. Kompetencie oproti tomu obsahujú aj ďalšie osobnostné vlastnosti človeka.

Poznámka: V teórii práva sa niekedy používa rozdielny význam vykladajúcej pojem kompetencie ako rozsah právomocí

Využitie pojmu kompetencie v praxi: Pre organizácie sú požiadavky na kompetencie pracovníkov jednou zo základných potrieb - každá pracovná pozícia (profesia) má určité požiadavky na kompetencie a kvalifikáciu pracovníka. Pre definíciu alebo posúdenie kompetencií (kompetentností) je nutné použiť okrem zoznamu kvalifikácií tiež rozsah skúsenosti, vedomostí, schopností, zručností, postojov a osobnostných charakteristík.

Súvisiace pojmy a metódy:

súvisiace profesia:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 27.08.2015

Komentáre

peter kewer pred 11 mesiaci

The inductive proximity sensor can be used to all kinds of sensor metallic targets only. The main components of the inductive proximity sensor are coil, oscillator, detector and the output circuit.
The coil generates the Nagano keiki Pressure sensor high frequency magnetic field in front of abs speed sensor the face. When the metallic target comes in this magnetic field it absorbs some of the energy. Hence the oscillator field is affected. This is detected by mazda 6 suction control valve . if the oscillation amplitude reaches a certain threshold value the output switches suction control valve .
The inductive proximity sensor works better with Speed Sensor ferromagnetic targets as they absorb more energy compare to non Ferromagnetic materials Pressure Sensor . Hence operating distance for sensor is more for Ferromagnetic targets.Suction Control Valve
NOX Sensor
Fuel pressure relief valve
Mass Air Flow Sensor

Pomohlo Vám to?
Hodnotenie:


Pre vstup do diskusie musíte byť prihlásený

Prihlásiť


Ľudia, ktora to vedia