ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Kolbův cyklus učenia (Kolb's Learning Cycle)
Kolbův cyklus učenia je jednou z najrozšírenejších teórií učenia a získavania vedomostí. Uplatňuje sa v rámci zážitkovej pedagogiky. Uplatňuje sa v rámci zážitkovej pedagogiky. Vychádza z toho, že 80% ľudského poznávania pochádza z vlastných, teda neprenosných zážitkov, a zásadným spôsobom zvyšuje zapamätateľnosť nových poznatkov. Cyklus schematicky popisuje štyri fázy procesu učenia tak, ako sa podľa Kolba odohrávajú v bežnom živote.

Kolbův cyklus učenia je jednou z najrozšírenejších teórií učenia a získavanie znalostí. Uplatňuje sa v zážitkovej pedagogiky. Vychádza z toho, že 80% ľudského poznávania pochádza z vlastných, teda neprenosných zážitkov, a zásadným spôsobom zvyšuje zapamätateľnosť nových poznatkov. Cyklus schematicky opisuje štyri fázy procesu učenia tak, ako sa podľa Kolba odohrávajú v bežnom živote:

  1. Stretnutie s konkrétnou skúsenosťou, zážitok
  2. Pozorovanie, premýšľanie, reflexie skúsenosti
  3. Vytvorenie abstraktného pojmu, predstavy
  4. Experimentovanie na základe získaných skúseností, testovanie naučeného

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace vednej disciplíny:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 25.08.2016

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia