ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Kognitívne štýl (Cognitive Style)
Kognitívny štýl (Cognitive Style) je pojem, ktorý označuje spôsob vnímania, myslenia, rozhodovania a riešenia problémov.

Kognitívne štýl (Cognitive Style) je pojem, ktorý označuje spôsob vnímania, myslenie, rozhodovaní a riešení problémov. Každý človek samozrejme myslí trochu inak, ale väčšina má určitý charakteristický štýl myslenia.

Podstatné je, prečo daný jedinec alebo skupina myslí takým štýlom, ako myslia. Nie je to náhodou treba prostredím, kultúrou, klímou? Téma kognitívneho štýlu sa objavuje, hoci treba pod inými názvami, už dávno v hodnotení jedinca v psychológii osobnosti. Unikátny postavenie však získava, ak ho aplikujeme špecificky na teóriu Rozhodovanie a Riešenie problémov a jej kontext v pracovnom procese.

V praxi riadenia a rozvoja ľudských zdrojov organizácie je potrebné odpovedať na otázky:

 • Aký kognitívny štýl používa daný jedinec?
 • Aké kognitívne štýly používa daná skupina?
 • Aké kognitívne štýly prevládajú v danej organizácii?
 • Prečo sa uplatňujú práve dané kognitívne štýly?
 • Ak je daný kognitívny štýl efektívny, ako zabezpečiť jeho šírenia medzi ostatné pracovníkmi?
 • Ak je naopak neefektívny, ako ho môžeme odstrániť?
 • Ako môžeme zabezpečiť, aby si napríklad novo prichádzajúci pracovníci takto neefektívny kognitívny štýl vôbec nevytvárali či neosvojovali?

Praktický postup:

 • Najprv je potrebné v bežnej pracovnej praxi pozorovať a popísať skutočne používané kognitívne štýly.
 • Potom je potrebné zhodnotiť ich správnosť a účinnosť. Kde sa v myslení dejú zásadné chyby?
 • Prečo sa uplatňujú práve také štýly myslenia?
 • Ak sú štýly nevhodné, ako je možné ich zmeniť?
 • Ako systematicky učiť pracovníkov myslieť inak a lepšie?

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace vednej disciplíny:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 23.06.2016

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia