ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo sú Kategórie (formy, ukazovatele) zisku
Formy zisku, ktoré sa používajú vo finančnej analýze, ako EBIT, EAT, NOPAT, ekonomický zisk.

Rôzne formy, alebo tiež kategórie alebo ukazovatele zisku, sa používajú napríklad vo finančnej analýze, podľa účelu, pre ktorý je analýza spracovaná.

  • EAC (Earnings Available for Common Stockholders) - čistý zisk k rozdeleniu akcionárom vlastniacim kmeňové akcie
  • EAT (Earnings after Taxes) - čistý zisk
  • Čistý zisk plus úroky po zdanení, tj. EAT + Nákladové úroky × (1 - daňová sadzba)
  • EBT (Earnings before Taxes) - Zisk pred zdanením
  • EBIT (Earnings before Interest and Taxes) - zisk pred zdanením a úrokmi
  • EBITDA (Earnings before Interest, Taxes, Depreciations and amortization Charges) - zisk pred zdanením, úrokmi a odpismi
  • Hrubé rozpätie (Gross Margin - GM, Gross Profit)
  • NOPAT (Net Operating Profit after Taxes) - čistý prevádzkový zisk po zdanení
  • Ekonomický zisk

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace vednej disciplíny:

súvisiace profesia:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 02.03.2016

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia