ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Kariéra
Kariéra je pojem používaný vv personalistike a riadenie ľudských zdrojov pre označenie profesijnej dráhy jedinca, či už celoživotné alebo aj určitej časti jeho života. Ide o postup smerom k inému statusu (spoločenskému iv organizačnej štruktúre), inak postavenému pracovnému miestu, inému sociálnemu postavenie spojenému s inou prestížou, podielom na moci, príjmy apod.

Kariéra je pojem používaný v v personalistike a riadení ľudských zdrojov pre označenie profesijnej dráhy jedinca, či už celoživotné alebo aj určitej časti jeho života. Ide o postup smerom k inému statusu (spoločenskému iv organizačnej štruktúre), inak postavenému pracovnému miestu, inému sociálnemu postavenie spojenému s inou prestížou, podielom na moci, príjmy apod

Kariéra začína v okamihu, kedy jedinec vstúpi na pracovný trh a pokúša sa tam získať určitú prestíž.

Využitie pojmu kariéra v praxi: Pojem kariéra sa veľakrát obmedzene chápe iba ako vzostupná profesijná dráha jednotlivca. Kariéra však môže mať aj zostupnú tendenciu. Ide o pojem pre popis zhrnutie vývoja postavenie v organizácii od počiatku až po daný okamih. Na konkrétnu profesijnú dráhu jedinca má vplyv celý rad faktorov osobných (individuálne schopnosti, zručnosti, vzdelanie, atď), ale aj ďalšie okolnosti v organizácii (postavenie a schopnosti ostatných ľudí, ekonomická a sociálna situácia v organizácii a ďalšie).

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 07.09.2015

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia