ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Kapitálový trh (Capital Market)
Kapitálový trh (Capital Market) je pojem používaný pre označenie tej časti finančného trhu, v ktorej sa odohráva pohyb cenných papierov (securities). Na kapitálovom trhu je predmetom obchodovaný ie strednodobý a dlhodobý kapitál, teda kapitál s nízkou likviditou.

Kapitálový trh (Capital Market) je pojem používaný pre označenie tej časti finančného trhu, na ktoré sa odohráva pohyb cenných papierov (securities). Na kapitálovom trhu je predmetom obchodovania strednodobý a dlhodobý kapitál, teda kapitál s nízkou likviditou. Ide o cenné papiere so splatnosťou viac ako jeden rok, teda predovšetkým akcie, Dlhopisy (Bonds), investičné certifikáty. Naopak, v rámci tzv peňažného trhu sa obchodujú krátkodobé cenné papiere (so splatnosťou do jedného roka).

Na kapitálovom trhu na jednej strane stojí emitenti (vydavatelia) cenných papierov a na strane druhej vlastníci cenných papierov - investori. Emitent získava na kapitálovom trhu finančné zdroje k svojmu podnikaniu (spravidla k investičným výdavkom) na druhej strane investor (vlastník cenných papierov) chce zhodnotiť svoje voľné finančné zdroje. Z hľadiska emitenta sa môže jednať o vlastné alebo cudzie zdroje, podľa typu cenného papiera.

Výhoda obchodovania na kapitálovom trhu spočíva v tom, že investori môžu cenné papiere) vymieňať navzájom. K tejto smene zvyčajne slúži burzy cenných papierov.

Kapitálový trh sa ďalej členia na:

  • Akciový trh (Equity securities) - obchodovanie s akciami
  • Trh dlhopisov (Debt securities) - obchodovanie s dlhopismy

Praktické využitie kapitálového trhu: Organizácia a podniky využívajú kapitálový trh k získavanie finančných zdrojov strednodobého a dlhodobého charakteru. Alternatívou k získavanie kapitálu na kapitálovom trhu sú rôzne formy Venture kapitálu.

Aj pre kapitálový trh platí, že je dozorovaný a regulovaný.

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace odvetvie / sektor:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 04.03.2016

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia